Leczenie uzależnień pelplin

W jaki sposób wyjść z nałogu?

Uzależnienia mogą przybierać przeróżne postaci. Na ogół napotykanym uzależnieniem jest uzależnienie od papierosów. Posiada ono negatywne skutki zdrowotne (zawarte w papierosach substancje smoliste i inne toksyny – w szczególności formaldehyd a przy tym amoniak – przyczyniają się od powstawania nowotworów płuc a przy tym krtani, oraz do rozwoju miażdżycy; do tego palacze częściej doznają udarów niedokrwiennych mózgu a także zawałów serca), jednakże jest ono również najmniej szkodliwe dla jednostki uzależnionej pod względem funkcjonowania w życiu a także w społeczeństwie, gdyż nikotyna nie ma wpływu na stan psychofizyczny osoby od niej uzależnionej. Drugim po wielokroć napotykanym nałogiem jest alkoholizm. Ma on nie tylko ujemne skutki w kwestii zdrowotnej (szkodzi zwłaszcza na wątrobę – nadużywanie alkoholu wiedzie do jej marskości), ale dodatkowo znacznie komplikuje osobie uzależnionej działalność w życiu codziennym. Uzależnienie prowadzi wielokrotnie do zaniedbania obowiązków służbowych, a w konsekwencji do straty pracy. Alkoholikom nie są obce też komplikacje rodzinne – ich partnerzy a także dzieci często nie akceptują trybu życia osoby pijącej. Trzecim natomiast uzależnieniem jest uzależnienie od narkotyków. Osoby uzależnione od narkotyków po wielokroć działają jeszcze gorzej aniżeli alkoholicy. W obydwu przypadkach wielokrotnie wymagane jest ulokowanie jednostki w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego i podanie go detoksykacji, inaczej odtruciu. Jest to przebieg tyczący się wyłącznie uzależnienia fizycznego polegający na wykluczeniu toksyn dostarczonym przez substancje psychoaktywne z organizmu i nie może być uważana jako proces terapeutyczny. Leczenie nałogów opiera się na metodach psychologicznych, wśród których wyróżnia się psychoterapię osobistą czy też grupową, reprogramming, hiponterapię oraz psychoedukację. Leczenie ma na celu dodatkowo resocjalizację osoby uzależnionej i jej reedukację a w dodatku ukierunkowanie na zdrowe modele zachowań w społeczeństwie. Leczenie kieruje lekarz psychiatra przy współpracy z psychologiem lub psychologiem – psychoterapeutą. Powodzenie leczenia zależy w szczególności od nastawienia a także zaangażowania pacjenta. Osoby umieszczone w ośrodkach leczenia uzależnień obowiązkowo (wyrokiem sądu, na wniosek rodziny) i które tak naprawdę nie chcą wyjść z nałogu, wielokrotnie powracają do dawnego stylu życia przy pierwszej ewentualnej okazji – przede wszystkim jeśli po zakończeniu leczenia wracają do środowiska, w którym dane uzależnienie jest swoistym standardem, a abstynencja wiąże się z wyeliminowaniem z lokalnego społeczeństwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.